Články

Volně dostupný

Rodinná ústava, příležitost nebo hrozba pro rodinu?

Rodinná ústava může být pro HNWI rodiny jedním z nejmocnějších a nejužitečnějších nástrojů v souvislosti se správou jejich rodinného bohatství. Je nutné si však uvědomit, že tento písemný protokol je pouze jeden z možných typů rodinných dokumentů a není vhodný pro každou rodinu. V případě chybně zvoleného typu rodinného dokumentu nebo nevhodně pojatého způsobu vedení procesu se tvorba rodinné ústavy může lehce proměnit v nebezpečný experiment, který napáchá v rodině, na majetku i firmě nenávratné škody.

14. 7. 2023
5 min.
Volně dostupný

Mezinárodní konference Private Family Wealth 2022 předčila naše očekávání.

Společnost Multi Family Office s.r.o. byla partnerem úspěné mezinárodní konference Private Family Wealth 2022. Konference proběhla 6.10.2022 a mezi účastníky i samotnými řečníky zaznamenala velký ohlas a předčila i naše očekávání.

14. 10. 2022
7 min.
Volně dostupný

Roste poptávka movitých klientů po profesionální správě majetku. Multi Family Office rozšiřuje tým.

Válka na Ukrajině, Covid-19 i inflace, to jsou hrozby, které movité jedince nutí zamyslet se nad ochranou majetku. Důsledkem je rostoucí poptávka po svěřenských fondech, správě investičních portfolií nebo pomoc při předání majetku dětem. Společnosti poskytující služby Wealth Management na to musí reagovat a rozšiřovat své služby do nových regionů. Společnost Multi Family Office proto otevírá novou pobočku v Olomouci pro klienty z Moravy a Slovenska.

26. 7. 2022
3 min
Volně dostupný

Vize a poslání rodiny jako základní kámen při plánování bohatství

Mnoho rodin často používá různé právní struktury a entity pro plánování svého bohatství. Zároveň se snaží ochránit majetek na co nejdelší dobu, obvykle „na neurčito“. Jak ale zajistit mezigenerační převod bohatství, aniž by další generace o něj přišla?

25. 11. 2020
4 min
Volně dostupný

Role Family Office při řízení osobní a digitální bezpečnosti rodiny.

Vše kolem nás může neustále ohrožovat nejen váš majetek a bohatství, ale také rodinu nebo rodinný podnik. Jak můžete svou rodinu a rodinná aktiva chránit?

25. 11. 2020
3 min
Volně dostupný

Jak na strukturování vašich aktiv při plánování bohatství.

Většina soukromého bohatství je výsledkem každodenní píle jednotlivců nebo rodin, ale praxe nám ukazuje, že bohatství, které jedna generace vybuduje, bez řádného plánování ho druhá utratí.

25. 11. 2020
4 min
Volně dostupný

Osm nepostradatelných kroků v procesu plánování vašeho bohatství.

Mnoho jednotlivců a rodin věnují tvorbě svého majetku enormní čas i úsilí. Rozhovory na téma plánování svého bohatství ale odkládají až do chvíle, kdy je zasáhnou náhlé životní události, zdravotní problémy nebo kritické firemní okolnosti.

2. 11. 2020
4 min
Volně dostupný

Co je rodinná ústava

Ústava. Dokument ustavující hlavní právní normy státu, a zároveň základní zákon. To je známo asi každému. Co je ale ústava rodinná?

19. 10. 2020
2 min
Volně dostupný

Jak na správu majetku ve formě digitálních aktiv.

Každý den jsme součástí digitální technologické revoluce. Navzájem jsme s rodinou a s přáteli propojeni prostřednictvím smartphonů. Platíme online, ukládáme naše vzpomínky formou digitálních fotografií, videí na datová cloudová úložiště, hesla, čísla účtů nebo klíčové informace ke kryptoměnám uchováváme v počítačích nebo přenosných USB discích. Ať si to uvědomujeme nebo ne, tak se na těchto technologií stáváme stále více závislí. Pokud se však člen rodiny stává zdravotně nezpůsobilý nebo dokonce zemře, tak digitální aktiva a ekonomika sebou přináší řadu výzev, a v případě digitálního dědictví mnohdy i nežádoucí situace.

14. 10. 2020
4 min
Volně dostupný

Co to jsou rodinné schůzky a shromáždění

Členové rodiny se zpravidla setkávají ze společenských důvodů, např. oslavy, svatby, ale i pohřby. Někdy se setkávají pro řešení drobných finančních záležitostí, jako je např majetkové vypořádání, dědictví apod. V případě rodin s vysokou hodnotou čistého jmění se však mnohdy příbuzní setkávají i za jiným účelem.

18. 9. 2020
2 min
Volně dostupný

5 otázek, které si musíte položit před založením nebo využíváním Family Office.

Family Office – rodinná kancelář je organizace, která je zakládána s cílem zajišťovat správu majetku jedné nebo více rodin s vysokou hodnotou čistého jmění, popř. aby uspokojila jejich individuální potřeby související s Family Governance – správou rodiny.

18. 8. 2020
4 min
Volně dostupný

Tři základní složky správy rodiny

Family Governance, neboli správa rodiny, je efektivním nástrojem, jak řídit vztahy v rodině, vyhnout se potenciálním konfliktům i zajistit ochranu členům rodiny. Jaké jsou tři hlavní složky správy rodiny?

12. 8. 2020
2 min
Volně dostupný

Mezinárodní přemístění jako nástroj plánování bohatých jednotlivců a rodin

Jedním z populárních nástrojů pro plánování majetku osob nebo rodin s vysokou hodnotou čistého jmění (HNWI) je mezinárodní přemístění za účelem změny daňového rezidentství.

3. 8. 2020
2 min
Volně dostupný

Co to je rodinná fundace. Kdy ji využít?

V případě, kdy uvažujete o správě osobního nebo rodinného majetku, vám současná doba nabízí celou řadu forem, ať už v podobě právních institutů nebo investičních nástrojů. Jedním z nich je rodinná fundace.

27. 7. 2020
2 min
Volně dostupný

Sdílení rodinné filantropie s mladší generací

Různé generace si vytvářejí různé představy o tom, jak a koho obdarovat. Neliší se však názory na to, proč je důležité darovat a věnovat se filantropii. Důvodem je především výchova rodičů a prarodičů, sdílení rodinných hodnot, cílů a názorů.

21. 7. 2020
2 min
Volně dostupný

Co to je rodinná rada

Zakládáte rodinný podnik a zvažujete, jak se vyhnout příbuzenským sporům s řízením firmy? Doporučujeme jmenovat rodinnou radu.

8. 4. 2020
1 min
Book Cover

Edice průvodců plná praktických rad, tipů a našich zkušeností.

Stáhnout Newsletter