Strategické poradenství

Současná turbulentní doba přináší movitým rodinám řadu výzev.
Prozkoumejte možnosti našeho poradenství, které vám pomůže udržet směr.

Potřebujete poradit nebo zvolit správný směr? Můžeme pomoci.

Na základě desetiletí mezinárodních zkušeností, výzkumů a naší praxe pomáháme jednotlivcům a movitým rodinám se všemi otázkami, které souvisí se správou jejich majetkových záležitostí. Náš tým oborových specialistů na právo, daně, transakce, facilitaci, investice atd. vám pomůže najít postup a řešení pro dosažení vašich cílů souvisejících s plánováním a správou majetku.

Zaměřujeme se na veškeré majetkové i rodinné aspekty, které souvisí s vícegeneračním uchováním bohatství a hodnot. Vytváříme komplexní majetkové strategie, které jsou založeny na tradičním myšlení a zároveň se opírají o nové poznatky a metody kolektivní komunikace a práce při správě rodinného majetku. Ať se jedná o pomoc při úvodních rodinných diskusích, sestavení komplexní strategie, tvorbu plánu nebo dlouhodobou správu a řízení majetku, poskytneme vám vysoce kvalitní poradenství.

Prozkoumejte naše specializované poradenství

Tvorba komplexní strategie správy rodinného bohatství

Věříme, že úspěšná strategie správy osobního nebo rodinného majetku má zahrnovat veškeré ekonomické, právní, daňové, transakční i účetní aspekty. Zároveň by měla být navržena tak, aby odrážela individuální životní potřeby a cíle jednotlivce nebo celé rodiny. Za tímto účelem navrhujeme komplexní strategie, které pokrývají všechny klíčové oblasti vašeho rodinného bohatství. Zároveň dbáme na to, aby tyto strategie odpovídaly aktuálním mezinárodním požadavkům a byly dostatečně flexibilní z důvodu reflektování budoucích změn. Stáhnout info prospekt.

Objednat konzultaci

Strukturování majetku a aktiv

Právní forma, jakou svůj majetek ovládáte, je stejně důležitá jako to, co vlastníte. Pro dosažení efektivity správy majetku lze využít řadu právních vehiklů nebo majetkových struktur. Při volbě vhodné formy a rozhodnutí, zda správu majetku uskutečnit v režimu fyzické, právnické osoby nebo jiné entity bez právní subjektivity, je zapotřebí zvážit celou řadu právních, účetních, ekonomických a daňových faktorů. Při strukturování majetku a aktiv proto využíváme všechny dostupné právní formy i lokální nástroje správy majetku v ČR nebo vhodné zahraniční alternativy.

Může se jednat o:

 • Obchodní korporace
 • Nadace a nadační fondy
 • Svěřenské fondy
 • Spolky a ústavy
 • Zahraniční společnosti
 • Zahraniční trusty a fundace
Mám zájem

Strukturování organizace rodiny

Správa a řízení majetku za účasti členů rodiny je velmi náročnou disciplínou.Tato forma zapojení může být pro rodinu skvělou příležitostí, ale v případě neúspěchu také hrozbou pro její budoucnost. Rodina prochází různými fázemi života a do správy majetku nebo firmy se zapojují další generace a členové. To s sebou přináší rozdílné představy a názory. Nevhodně nastavené rodinné procesy se mohou proměnit v hrozbu, která napáchá na majetku i v rodině nenávratné škody. Pomůžeme vám vytvořit organizační strukturu rodiny, tzv. Family Governance, pro zajištění takticko-strategického ovládání majetku i přenosu intelektuálního, sociálního a lidského kapitálu rodiny. Díky tomu v rodině vychováte kompetentní, schopnou a angažovanou nástupnickou generaci. Stáhnout info prospekt.

Může se jednat o:

 

Kontaktujte nás

Správa a řízení rodinné firmy

Správa a řízení rodinné firmy, tzv. Business/Corporate Governance, zdaleka není jen o činnostech, které vedou k maximalizaci zisku. Pomáhá také vyvažovat zájmy všech zúčastněných stran, např. vlastníků, managementu, zaměstnanců, a dosahovat vytyčených cílů. Pomůžeme vám nastavit vhodnou strukturu zásad, dokumentů, procesů a řídících orgánů pro udržitelný generační úspěch vaší rodinné firmy.

Může se jednat o:

 • Plánování nástupnictví a mezigenerační obměny
 • Tvorba zásad a řízení rodinných firem a holdingů
 • Příprava NextGen na jejich role ve firmě
 • Interim management a krizové řízení
 • Ekonomické a investiční poradenství
 • Daňové a účetní poradenství
 • Korporátní a obchodní právo
 • Transakční poradenství
 • Business poradenství
 • Compliance
Kontaktujte nás

Kybernetická a osobní bezpečnost

Společenská exponovanost nebo veřejnost informací o majetkové situaci movitých jednotlivců a rodin zvyšuje bezpečnostní rizika. Denně vznikají tisíce nových metod kybernetických, majetkových i osobních útoků. Důsledkem je nejen ztráta na majetku, ale také ohrožení citlivých údajů vás, vaší rodiny i dalších spolupracovníků. To vše vyvíjí psychický tlak, který se může proměnit v noční můru celé rodiny. Naši experti na digitální, majetkovou i osobní bezpečnost vám pomohou zmapovat současný stav a navrhnout plán pro optimální bezpečnostní strategii včetně procesů, chování, zálohování dat a vzdělávání členů rodiny.

Může se jednat o:

 • Hodnocení rizik: Analýza aktuálního stavu bezpečnosti majetku a rodiny s identifikací možných hrozeb a zranitelnosti
 • Plánování a strategie: Vytvoření dlouhodobé strategie pro ochranu proti hrozbám a prevenci incidentů.
 • Implementace bezpečnostních opatření: Implementace technických a organizačních opatření pro zvýšení bezpečnosti rodiny
 • Vzdělání: Školení členů rodiny o nebezpečích souvisejících s kybernetickým nebo osobním útokem včetně prevence a chování při vzniku incidentu s cílem minimalizovat dopad krizové situace
 • Monitoring a detekce: Implementace a provoz systémů, monitorování a detekce hrozeb, které umožňují včasnou identifikaci a odpověď na podezřelé aktivity
Kontaktujte nás

Založení Family Office

Single Family Office „rodinná kancelář“ je organizace, která zakládající rodině poskytuje individuální podporu za účelem uspokojení svých vlastních potřeb v oblasti plánování bohatství, správy majetku nebo organizace životního stylu. Koncept Family Office může být jednou z nejefektivnějších cest k řízení a ochraně vašeho majetku a rodiny. V případě úvah o jeho založení vám díky zkušenostem s provozem našeho vlastního Multi Family Office a spoluprací s řadou zahraničních Single Family Office dokážeme pomoci ve všech fázích jeho plánování, založení i provozu.

Kontaktujte nás

Filantropie

Založení filantropického projektu prostřednictvím dárcovské nadace může být vhodným způsobem, jak dosáhnout zlepšení nebo i významné změny ve společnosti a ze světa tak udělat lepší místo pro život. Úspěch a skutečný dopad takového projektu může být náročnou výzvou nejen pro jednotlivce, ale celou rodinu. Nabízíme vám proto odborné rady zkušených expertů na filantropické poradenství.

Může se jednat o:

 • Vytvoření filantropické strategie
 • Založení nebo revize dobročinné organizace
 • Rešerše a analýza témat
 • Založení a správa dárcovského fondu
 • Pomoc s operativou a řízením filantropických projektů
Kontaktujte nás

Stáhněte si zdarma náš info prospekt ke strategii správy rodinného bohatství.

Stáhnout