Naši lidé

Náš vedoucí tým

Náš tým multioborových specialistů přináší našim klientům rozmanitost ve všech podobách. Jsme rozhodně jiní a jednotlivci i rodiny, pro které pracujeme, to tak chtějí. Naše rozmanitost a rozdíly nás nutí k neustálé interakci. Přemýšlet jinak nám v konečném důsledku pomáhá přinášet klientům neotřelá řešení a inovace. V našich rozdílech nacházíme sílu. Charakteristický znak našeho týmu je spolupráce bez arogance, předsudků a poháněna touhou být našim klientům užiteční.

 

Pavel Kolář

Wealth Advisor & Facilitátor

Ing. Peter Kováčik

Wealth Advisor & člen investičního výboru

Jiří Nekvapil

Wealth Advisor

Bc. Kateřina Kolářová, DiS

Vedoucí oddělení správy majetku

Bc. Tomáš Krůl

Vedoucí účetního a daňového oddělení

Ivan Brizgala

Event manager

Jana Šmídová

Affiliate manager

Mgr. Václav Šmíd

Právník a správce majetku

Zdeněk Kodejš

Interim manager a správce majetku

Náš externí tým

Máme neochvějný závazek poskytovat odborné služby i nad rámec obvyklých specializací. Z toho důvodu máme v našem expertním týmu i desítky externích odborníků s různými typy expertíz. Některé z těchto odborníků zde uvádíme.

JUDr. Barbora Steinlauf, MA, Ph.D.

Advokát se specializací na zdravotnické právo

JUDr. Diana Lokajíčková

Advokát a zapsaný mediátor

Karol Suchánek

Cybersecurity specialista

Michaela Kreuterová

Filantropická poradkyně

Oldřich Janda

Analytik a ekonomický poradce

Michal Šrubař

Investiční poradce & člen investičního výboru

Jaromír Otava

Kouč se zaměřením na manažery a podnikatele

Jana Entrych Goldscheidová

Investiční management v oblasti realit

Máme za sebou tým, se kterým můžete počítat.

19

Experti

6

Správci majetku

6

Administrativa

4

Advokátní kanceláře

54

Banky a společnosti