Investiční management

Náš přístup k poskytování služeb správy investičního majetku. 

Věříme, že úspěšná strategie správy investičního majetku má zahrnovat veškeré ekonomické, právní, daňové, transakční i účetní aspekty. Zároveň by měla být navržena tak, aby odrážela vaše jedinečné potřeby a cíle. Za dobu 25 let našeho působení na kapitálových trzích jsme vyzkoušeli nespočet různých investičních stylů, filozofií, investičních manažerů, typů aktiv a trhů. Ověřili jsme si, že žádný jednotlivec nevlastní patent na investiční úspěch. 

Abychom mohli využít schopnosti a měli přístup k nejtalentovanějším světovým portfolio manažerů, potřebujeme svobodu a flexibilitu. To je důvod, proč nepoužíváme vlastní investiční manažery, ani se neomezujeme vlastními investičními fondy nebo produkty.

Prozkoumejte naše investiční řešení na míru.

Investiční výbor

Náš investiční výbor sestavený z nezávislých investičních specialistů vám při navrhování investiční strategie a následné správě investic zajistí výhody kolektivních investičních znalostí a dohledu, které nejsou vázány na schopnosti jednotlivce.

Nezávislost

Využíváme talent a schopnosti všech dostupných světových portfolio manažerů. Nejsme proto omezeni na investiční styly a strategie. Naše řešení pokrývají všechny dostupné právní formy, konvenční i nekonvenční nástroje napříč všemi kontinenty. 

Variabilita přístupu

Intenzita, s jakou se chce každý zapojovat do tvorby a správy investičního portfolia, je různá. Proto pro vás máme připravené různé modely spolupráce od vašeho vlastního návrhu alokace aktiv až po plné delegování výběru alokace aktiv na nás.

Tvorba investiční strategie a prohlášení

Pomůžeme vám navrhnout investiční strategii, která bude odrážet vaše indviduální investiční cíle a záměry celé rodiny. Tento informační základ stanovuje pravidla, procesy a metody pro výběr aktiv, řízení rizik, rebalancování portfolia a následné měření výsledků.

Vytvořenou investiční strategii vám sepíšeme do podoby “Prohlášení o investiční politice”, tzv. Investment Policy Statement, který stanovuje pravidla pro správce investičního majetku. Tento vysoce individualizovaný dokument slouží jako strategické vodítko pro přípravu všech investičních řešení investora a je základním krokem pro tvorbu investičního portfolia a jeho následnou správu. Investičním specialistům a správcům poskytuje celou řadu zásad a instrukcí tak, aby důkladně porozuměli preferencím, cílům, toleranci k riziku investora a mohli všechny požadované faktory zohlednit.

Mám zájem

Návrh a správa alokace aktiv

Strategická alokace aktiv a investičního portfolia je práce na plný úvazek. V našem pojetí to znamená návrh a řízení různých tříd investičních aktiv za účelem dosažení dlouhodobých výnosů při respektování pravidel klienta, tzv. Prohlášení o investiční politice. Za tímto účelem vytváříme sofistikované investiční portfolio, které pokrývá všechny dostupné právní formy, konvenční i nekonvenční investiční instrumenty napříč všemi kontinenty. Díky tomuto máte vy i vaše rodina přístup přístup k nejtalentovanějším světovým portfolio manažerům a široké škále globálních investičních příležitostí.

Mám zájem

Strukturování investičního majetku a aktiv

Pro dosažení efektivity správy investičního majetku lze využít řadu vehiklů nebo struktur. Při volbě vhodné formy i rozhodnutí, zda správu uskutečňovat v režimu fyzické, právnické osoby nebo jiné entity bez právní subjektivity, je zapotřebí zvážit celou řadu právních, účetních, ekonomických a daňových faktorů. Při strukturování investičního majetku proto využíváme všechny dostupné právní formy i lokální nástroje správy majetku v ČR nebo vhodné zahraniční alternativy. 

Jedná se např. o:

 • Rodinná investiční společnost
 • Investiční společnost
 • Investiční svěřenský fond
 • Alternativní fond podle § 15 ZISIF
 • Komanditní společnost na investiční listy
 • Fond kvalifikovaných investorů
 • SICAF - Investiční fond s fixním základním kapitálem
Mám zájem

Účetnictví zaměřené na investice

Správné investiční rozhodnutí závisí na porozumění řady faktorů, jako jsou peněžní toky, daňové zákony, směnné kurzy, likvidita, výdaje nebo započítávání zisků a ztrát z kapitálového majetku. Investiční majetek ve své různé formě může být také držen a spravován prostřednictvím složitých vlastnických struktur, svěřenských nebo nadačních fondů. Přesnost těchto informací, na kterých zakládáte svá rozhodnutí, však vychází z úplného a přesného obrazu celkového majetku zachyceného v účetnictví. 

Zajistíme vám komplexní investiční účetnictví, abyste mohli přijímat informovaná rozhodnutí nejen ohledně kapitálového majetku, ale celkového rodinného bohatství.

Mám zájem

Investiční analýzy

Zásadním předpokladem vytvoření investičního portfolia, které vám bude generovat stabilní příjem a peněžní toky, je identifikovat investiční příležitosti, předvídat výkonnost aktiv a vyhodnotit rizika. K tomu slouží různé typy investičních analýz v závislosti na typu a rozsahu investice. Jedná se o proces, který se zaměřuje na vyhodnocení potenciálních investic a pomáhá vám předvídat trendy nebo ekonomické cykly. To vám pomůže učinit kvalifikovaná rozhodnutí a zlepšit návratnost investic.

Typy možných analýz:

 • Fundamentální analýza
 • Technická analýza
 • Top-down analýza
 • Bootom analýza
 • Portfolio analýza
 • Security analýza
Mám zájem

Stáhněte si náš info prospekt k investičnímu managementu

 

Stáhnout