Co je OCIO? Jak Vám pomůže při strategickém investičním plánování a následné správě investičních aktiv.

  1. Využití externího investičního ředitele (OCIO) na správu investičních aktiv je řešení pro movité klienti, kteří potřebují efektivní řízení investic s jasnou orientací na dosažení investičních cílů.

V tomto článku se dočtete:

  1. Definice OCIO - co to je externí investiční ředitel
  2. Kdo používá OCIO
  3. Jak vám může vužití OCIO pomoci
  4. Různé přístupy OCIO
  5. Náklady na OCIO


1. Definice (OCIO) externího investičního ředitele

OCIO je zkratka anglického slova “Outsourced Chief Investment Officer”, tedy externí investiční ředitel. Označení OCIO se používá ve spojení s kvalifikovanými společnosti např. Multi Family Office, na které jednotlivec nebo rodina částečně nebo plně deleguje “outsourcuje” návrh strategie a následnou správu investičních aktiv. Při delegování úkolů v souvislosti se správou investičních aktiv si často jednotlivec nebo rodina ponechávají míru kontroly a rozhodování, která odpovídá jejich potřebám.

Jedním z klíčových faktorů, které musí společnost nebo Multi Family Office pro výkon funkce OCIO spolňovat je, že nemá vlastní investiční manažery, fondy nebo strukturované investiční produkty. Pokud tato společnost disponuje vlastní investiční nabídkou, spíše se jedná o investiční společnost, fond nebo zprostředkovatele. Tak, aby OCIO mohl zastupovat zájmy investora a splňovat fiduciární standardy, musí si zachovávat ve vztahu k trhu absolutní neutralitu a nepřijímat od dodavatelů investičních řešení žádné odměny. Na podporu zachování neutrality často při navrhování investiční strategie i následné správě investic OCIO řídí investiční výbor “Investment committee” (IC) sestavený z nezávislých investičních specialistů.

Pouze tento přístup zajišťuje movitým jednotlivcům a rodinám výhody objektivních, kolektivních investičních znalostí a dohledu, které nejsou závislé na schopnostech nebo investičním stylu jednotlivce, a investoři tak mohou využít všechny dostupné právní formy, konvenční i nekonvenční investiční instrumenty napříč všemi kontinenty.

2: Kdo (OCIO) externího investičního ředitele používá

Investoři, kteří využívají roli OCIO pro správu svého investičního majetku jsou nejčastěji movití jednotlivci, rodiny, různé organizace, svěřenské nebo nadační fondy. 

3. Jak vám může (OCIO) externí investiční ředitel pomoci

Správa investičního majetku je práce na plný úvazek a v případě, kdy si investoři řeší správu aktiv vlastními silami, zbývá jim méně času na to, aby se věnovali činnostem, které jsou zdrojem jejich bohatství nebo jádrem podnikatelské činnosti.  Průzkumy dokazují, že investoři při řešení správy investičních aktiv vlastními silami nikdy nedosahují výnosových výsledků, jako společnosti plnící roli OCIO. Průměrné množství času, které investoři při samosprávě ročně věnují strategickému rozhodování v souvislosti se správou svých investičních aktiv je cca 14 hod. ročně, což zdaleka není v  časovém rozpětí, které je nutné ke kvalifikované správě. Částečný nebo plný outsourcing správy investičních aktiv jim přináší zlepšení struktury řízení investic, snížení volatility, snížení rizik, nižší náklady a tím zvýšení výnosu a dosažení investičních cílů.

4. Různé přístupy (OCIO) externího investičního ředitele

Za zmínku stojí, že i když pro výkon funkce OCIO musí být splněny některá základní kritéria, neexistuje žádný jednotný přístup. I v naší praxi Multi Family Office se setkáváme s tím, že intenzita, s jakou se chce jednotlivec nebo rodina zapojit do alokace aktiv, tzn. rozdělení peněz do různých tříd aktiv, se může významně lišit. Na jedné straně spektra jsou rodiny, které delegují výběr alokace na nás, a na druhé straně jsou rodiny, které si alokaci aktiv chtějí navrhnout sami. Cíle i míra zapojení investorů se liší a neexistence univerzálního řešení znamená, že každý investor obdrží své vlastní, jedinečně a přizpůsobené řešení. To zvyšuje pravděpodobnost, že jednotlivec, rodina nebo organizace dosáhne svých cílů, aniž by došlo k ohrožení jejich hodnot.  

5. Náklady na (OCIO) externího investičního ředitele 

Není žádným tajemstvím, že řada poskytovatelů investičních služeb má často složitou a neprůhlednou strukturu poplatků. Naproti tomu externí investiční ředitel (OCIO) splňující fiduciární standardy musí mít poplatkovou politiku, která je postavena na transparentnosti, odpovídající a obhajitelné výši i včasném informování o změnách. V závislosti na velikosti OCIO, charakteru a rozsahu využitých služeb ze strany investora se bude lišit i typ, metoda účtování nebo velikost nákladů na využití jeho služeb. OCIO, které mají větší objem majetku pod správou tzv. AUM “Assets under management”, které označuje celkovou hodnotu aktiv pod správou dané společnosti, dokáže lépe využít úspory z rozsahu a nabídnout vám nižší poplatky. 

Celkové náklady za služby OCIO se vždy skládají ze tří základních složek:

  1. Z odměny pro OCIO za výkon jeho funkce externího investičního ředitele
  2. Z poplatků, které slouží k úhradě nákladů OCIO za poskytnutí všech sužeb v souvislosti se správou investičního majetku
  3. Z poplatků účtovanými investičními fondy, platformami nebo investičními nástroji

Kvalitní OCIO vám po specifikaci vámi požadovaných služeb vždy dokáže předložit výši obou nákladových složek a pomůže vám pochopit metodiku výpočtu jeho odměn, abyste dokázali vypočítat a plánovat celkovou nákladovost služeb OCIO. Prémiové služby externího investičního ředitele něco stojí, ale jeho hodnota musí být jasně ospraveditelná. Vzpomeňte si na přísloví Warrena Buffetta “Cena je to, co zaplatíte a hodnota je to, co dostanete”.

Závěr

I v našem Multi Family Office jsme si za dobu našeho působení na kapitálových trzích vyzkoušeli nespočet různých investičních stylů, filozofií, investičních managerů, typů aktiv a trhů. Ověřili jsme si, že žádný jednotlivec nebo společnost nevlastní patent na investiční úspěch. Abychom mohli využít schopností a měli přístup k nejtalentovanějším světovým portfolio managerům, potřebujeme svobodu a flexibilitu. To nám role OCIO externího investičního ředitele u klientů umožňuje. 

Zvažte spolupráci s námi a oslovte nás. Rádi vám pomůže.

KONTAKTOVAT

 

Zůstaňme ve spojení

Chcete dostávat pravidelnou dávku hodnotných informací z našeho centra znalostí?
Zanechte nám svůj email a budeme vás jednou kvartálně inspirovat.

Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA. Ochrana soukromísmluvní podmínky.