PROGRAM - Wealth-Due Diligence

Václavské náměstí 772/2, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Tvorba bohatství obvykle vyžaduje vizi, pevnou vůli a je výsledkem tvrdé práce i štěstí. K jeho zachování už ale výše uvedené nestačí. K ochraně, růstu a řízenému generačnímu předání bohatství potřebujete promyšlený plán podložený funkční strategií se zapojením celé rodiny, managementu, řady oborových specialistů, ale hlavně vhodně zvolený a bezpečný proces. Kde ale začít? Jaké otázky bychom si měli klást a co vše máme vzít v úvahu? Řešením je program Wealth-Due Diligence.

 

PŘEDSTAVUJEME PROGRAM - Wealth-Due Diligence

Tento program je zaměřený na proces Wealth-Due Diligence, tzn. základní posouzení a zhodnocení všech klíčových oblastí strategie správy rodinného bohatství. Pro rodiny je tento program synonymem celkové lékařské prohlídky v souvislosti se správou svého majetku. Tento program vám poskytne jedinečnou kombinaci informací o všech úrovních bohatství rodiny a upozorní vás na nejvýznamnější rizika, úskalí a nedostatky související se správou nebo mezigeneračním přenosem rodinného majetku.

Cílem je, aby jednotlivec nebo rodina získali dostatečnou informační úroveň pro kvalifikované rozhodování v souvislosti se zefektivněním správy rodinného majetku, nebo přijali včas účinná opatření a ošetřili situace a potenciální hrozby související s nástupnictvím i mezigeneračním transferem majetku. Součástí programu je výstupní "Red Flag Alert" zpráva.

 

Vztahy při řízení a správě majetku

V této části se zaměříme na důkladné pochopení a posouzení celého systému organizace vaší rodiny, na jejíž základě se členové rodiny nebo profesionální správci podílí na řízení a správě rodinného majetku.

Kategorizace majetku a jeho efektivita

Pomůžeme vám posoudit jednotlivé typy majetku podle úrovně jejich zralosti. Identifikovat klíčové rodové jmění a zhodnotit ekonomickou a daňovou efektivitu majetku.

Vlastnictví, ovládání a přenos majetku

Vyhodnotíme aktuální způsob a právní formu, jakým majetek vlastníte nebo ovládáte, což může mít rozhodující vliv na ochranu, štěpení a rotaci rodinného jmění i vaši schopnost dosáhnout vytyčené cíle.

Organizační informace

Termín:

Zanechte nám zprávu a kontakt.
Brzy se vám ozveme.

Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA. Ochrana soukromísmluvní podmínky.

OBSAH PROGRAMU


 • Posouzení právní formy vlastnictví, ovládání majetku
 • Zhodnocení nastavení principů nástupnictví
 • Přezkum připravenosti majetku na předání
 • Revize efektivity správy majetku
 • Vyhodnocení systému organizace rodiny
 • Audit filantropických aktivit rodiny
 • Posudek struktury řízení a správy majetku
 • Průzkum mezi členy rodiny v souvislosti s právními nároky na rodinný majetek

 

Detail procesu


> Vstupní rozhovory a vyplnění dotazníku

> Pracovní setkání - rodinná facilitace

> Příprava setkání, průběžná komunikace a výstupy

> Organizace setkání, úkolů, termín a příprava místa

> Vypracování a dodání výstupní zprávy

> Rozbor výstupní zprávy a závěrečný rozhovor

 

Stáhněte si zdarma detail celého procesu

 


 

Výstup - cíl programu

 • Cílem procesu Wealth-Due diligence je základní zhodnocení  všech klíčových oblastí strategie správy rodinného  bohatství a odhalení současných hrozeb nebo budoucích nebezpečí s návrhem možných opatření a způsobu ošetření identifikovaných rizik.
 • Celý proces je metodicky rozdělen na tematické moduly tak, abychom nevynechali žádnou z podstatných částí a zadavatel nebo členové rodiny získali orientaci ve všech řešených oblastech, které souvisí s efektivní správou majetku.
 • Výstupy z rozhovorů a konzultací jsou shrnuty do krátké zprávy, tzv. "Red Flag Alert", která popisuje posuzované oblasti, klíčové ukazatele, rizika a návrh způsobu jejich ošetření.

Registrovat se

Registrace

Kontaktní osoba (objednatel)


Tento web je chráněn technologií reCAPTCHA. Ochrana soukromísmluvní podmínky.

Po odeslání přihlášky Vám na registrovaný email zašleme odkaz ke sledování webináře.

Něco nejasného? Napište nám.

Platce