Zřeknutí se dědického práva

Nový občanský zákoník nepřipouští zřeknutí se dědického práva. Dědic se nemůže dopředu zříci svého dědického práva, pokud dědit nechce, musí po zůstavitelově smrti dědictví buď přijmout, nebo odmítnout. Zříci se dědického práva dědic může ve smlouvě se zůstavitelem. Zákon umožňuje zříci se jen dědictví jako celku, potomek se také může zříci pouze práva na povinný dědický díl. Dědického práva je možné se zříci také za odbytné, úplatu nebo jiné protiplnění. Smlouva o zřeknutí se dědického práva má formu veřejné listiny.