Závěť ve formě notářského zápisu

K nejběžnější poslední vůli patří závět ve formě notářského zápisu. Notář o vůli zůstavitele sepíše notářský zápis. Obecně lze říci, že tato forma poskytuje pořizovateli největší právní garanci, že závěť bude splňovat všechny požadavky po formální i obsahové stránce. Protože se závěti u notáře rovnou zakládají, jsou snadno dohledatelné v následném dědickém řízení. Originál závěti zůstává u notáře, takže se předejde nebezpečí, že by se závěť ztratila. V některých případech je notářská forma pořízení závěti jedinou možností, například pokud závěť sepisuje nesvéprávná osoba.