Závěť privilegovaná neboli „ústní“

Závěť privilegovaná nebo také závěť ústní nemá některý obecný znak závěti, ovšem i přes absenci tohoto znaku je platná. Naopak, pokud jsou splněny zákonem stanovené podmínky, je ústní pořízení pro případ smrti považované za platné a způsobilé. Privilegované formy závěti upravuje nový občanský zákoník. Hlavním záměrem této formy závěti je ponechat člověku do poslední chvíle právo „posledního pořízení“, aby mohl o svém majetku pro případ smrti rozhodnout svobodně. Záměrem je netrvat na příliš přísných formálních požadavcích, které by závět měla splňovat. Proto zákona pamatuje na úlevy pro osoby, které se ocitnou v nenadálém a bezprostředním ohrožení života. Vedle ústní závěti je možná také závěť učiněná před starostou obce nebo před velitelem námořního plavidla nebo před kapitánem letadla.