Závěť holografická

Holografiká závěť je jedním z typům závěti. Je-li napsaná vlastní rukou zůstavitele, není třeba ani žádných svědků. Jde o nejrychlejší a nejméně náročnou variantu. Aby holografická závěť byla platná, je nutné, aby zůstavitel napsal celý její text vlastní rukou a na konci závěti se podepsal. Závěť by vždy měla mít písemnou formu a veškeré právní náležitosti. Například i absence přesného uvedení data sepsání závěti může vést ke zpochybnění její platnosti. V holografické závěti (jako i v dalších formách testamentů) je třeba uvést, kdo závěť činí, jaký majetek odkazuje, kdo bude dědicem. Protože dědic musí být přesně určitelný, je nutné uvést jeho jméno, příjmení, datum narození, nejlépe i rodné číslo nebo bydliště. Vhodné je uvést i příbuzenské postavení (syn, neteř, švagrová apod.).