Zakladatel svěřenského fondu (Settlor)

Každý svěřenský fond má svého zakladatele. Tím může být fyzická i právnická osoba. Svěřenský fond vzniká vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele při zachování jeho plné anonymity. Zakladatel má práva, která se úzce dotýkají založení i správy svěřenského fondu. Zakladatel může jmenovat a odvolávat správce svěřenského fondu, který má povinnost o majetek pečovat. Zakladatel také definuje obmyšleného a určuje mu plnění. Rovněž má právo dohlížet nad činností správce.