Vzdání se práva na plněné ze svěřenského fondu

Podle občanského zákoníku (paragraf 1461) se obmyšlený může vzdát práva na plnění ze svěřenského fondu zřízeného za soukromím účelem. Tuto skutečnost oznamuje svěřenskému správci písemně. V dokumentu uvádí, že se svého práva vzdává, nejlépe, pokud odkáže na ustanovení statutu. Dále obmyšlený uvádí, že si je vědom, že se práva na plnění vzdává i s budoucími účinky, tedy i pro plnění, která dosud nepřijal. V dokumentu také sděluje, na koho přejde jeho právo na plnění ze svěřenského fondu.