Vypořádání společného jmění manželů

Vypořádání společného jmění manželů nastává pro většinu manželství po rozvodu, pokud nebyl majetek ošetřen předmanželskou smlouvou či změněným režimem společného jmění. Nejrychlejší a nejvýhodnější bývá domluva – často ovšem není možná. Do SJM patří veškerý majetek nabytý během manželství, počítají se nemovitosti, peníze na účtu, ale i dluhy a hypotéky. Na vyřešení majetkových vztahů mají rozvedení manželé čas tři roky. Pokud není možná dohoda, řeší se vypořádání společného jmění soudně. Majetek se dělí na polovinu, soud ale přihlíží k tomu, zda má některý z manželů do péče svěřené dítě nebo zjišťuje, jak manželé majetek nabývali. Pokud do tří let nedojde k dohodě nebo nerozhodne soud, vzniká podle legislativy domněnka, že je majetek rozdělen podle potřeb manželů, kteří s jeho rozdělením takto souhlasí.