Výhrada vzniku společného jmění manželů

Výhrada vzniku společného jmění manželů je opatření, jež lze přijmout v průběhu manželství. Spočívá v tom, že během trvání manželství nabývají manželé majetek tak, jako by se jednalo o majetek výlučný. Společným se majetek stává až v době zániku manželství (rozvod, smrt jednoho z manželů) – a to pouze proto, aby manželé provedli majetkové vypořádání. Majetek tedy přechází do režimu společného jmění až zánikem manželství. Také v tomto případě je nutný notářský zápis.