Výhrada soupisu pozůstalosti

Převzetí zadluženého dědictví může pro dědice představovat riziko, pokud se dědici obávají, že by na ně přešlo předlužené dědictví, mohou uplatnit výhradu soupisu pozůstalosti. Záměrem soupisu je omezit rozsah odpovědnosti dědice za dluhy, aniž by dědic přišel o možnost dědictví (jako v případě odmítnutí dědictví jako celku). Soupis pozůstalosti má sloužit ke zjištění pozůstalostního jmění a určení čisté hodnoty majetku v době smrti zůstavitele. Pokud dědic výhradu soupisu neuplatní, hradí dluhy v plném rozsahu. Dědic, jenž výhradu soupisu uplatnil hradí dluhy zůstavitele jen do výše ceny nabytého dědictví.