Věřitel/oprávněný

Věřitel nebo také oprávněný je fyzická či právnická osoba poskytující půjčku, za tuto službu získá jako odměnu úrok. Věřitel je z tzv. závazkového právního vztahu oprávněn požadovat po dlužníkovi plnění. Věřitel má za dlužníkem pohledávku. Dlužník má dluh vůči věřitel. Dluh je povinen splatit v dohodnutém termínu, jinak se ocitá v prodlení.