Věřitel

Věřitel je fyzická nebo právnická osoba, která jinému subjektu (dlužníkovi) poskytuje plnění, například peníze, hmotný i nehmotný majetek či právo na užívání konkrétní věci. Věřitel má pohledávku za dlužníkem, zatímco dlužník má dluh vůči věřiteli. Vztah mezi věřitelem a dlužníkem zpravidla upravuje smlouva. Ta obsahuje mimo jiné i datum splatnosti a sankce vůči dlužníkovi, pokud svůj závazek včas nesplatí. Sankcí může být například navýšení dlužné částky. Věřitel má v době splatnosti právo vymáhat pohledávku po dlužníkovi a ten má povinnosti svůj závazek narovnat. Věřitelé, kteří se nedočkali splnění povinností ze strany dlužníka, mohou podat například návrh na konkurz.