Úpadek

Zákon zná dva druhy úpadku: insolvenci (platební neschopnost) a předlužení. V úpadku se dlužník ocitá, pokud je insolventní (platebně neschopný), má více věřitelů a peněžité závazky po dobu více než 30 dnů, jež není schopen splatit. O předlužení se hovoří v souvislosti s podnikatelem nebo právnickou osobou, má více věřitelů a závazky převyšují hodnotu majetku. Úpadek je možný řešit několika způsoby. Patří mezi ně oddlužení, konkurs a reorganizace.