Trust

Svěřenské fondy mají v anglosaském právu dlouhou tradici a jsou zde označovány jako trusty. Slovo trust znamená v doslovném překladu „důvěra“. Trust označuje právní vztah mezi osobami, z nichž jedna spravuje majetek (svěřenský správce), zatímco druhá osoba má z majetku užitek (obmyšlený neboli beneficient). Trusty jsou v anglosaském prostředí velmi rozšířené a slouží jako osvědčená právní forma hospodaření s majetkem. Využívají se k úpravě dědictví i jako forma dobročinných fondů. Existují soukromé i komerční trusty. Správce je v anglosaské terminologii označovaný jako trustee. Jeho hlavním úkolem je spravovat majetek ve prospěch beneficienta.