Trojí základ podnikání (Tripple-bottom-line business)

Pokud se firma rozhodne pro společenskou odpovědnost, svoji strategii zpravidla opře o tři základní pilíře (v angličtině se takové aktivity označují jako triple-bottom-line business). Firma se pak nesoustředí jen na svůj ekonomický růst, ale sleduje i environmentální a společenské aspekty svého podnikání. Trojí zodpovědnost znamená, že celkové chování a jednání firmy směřuje k ekonomické prosperitě, přičemž zohledňuje životní prostředí i společnost.