Testament

Testament neboli závěť, případně poslední vůle nebo poslední pořízení je jednostranný právní akt, v němž budoucí zůstavitel ustanoví své dědice, určí tedy osobu nebo osoby, na které okamžikem jeho smrti přejdou práva a závazky. Nový občanský zákoník vnesl do oblasti testamentu některé novinky. Dědicem se může například stát i ten, kdo v době smrti zůstavitele ještě neexistuje (svěřenecké nástupnictví). Testament je stěžejním institutem dědického práva, v užším smyslu jde o dědickou smlouvu nebo dovětek. Testament umožňuje zůstaviteli například vyloučit z dědění příbuzné, kteří se k němu chovají hrubě – může jmenovat osobu, u níž si nepřeje, aby po něm cokoli zdědila. Občanský zákoník rozlišuje několik typů testamentu. Životní situace, na něž je obtížné aplikovat závět, lze řešit pomocí svěřenského fondu, jenž pomůže naplnit vůli svého zakladatele.