Svěřenský správce (Trustee)

Správu cizího majetku upravuje občanský zákoník. Svěřenským správcem se může stát svéprávná fyzická osoba, případně i právnická osoba. Svěřenský správce přijme pověření zakladatele svěřenského fondu k jeho správě. Se zakladatelem dlouhodobě spolupracuje, poskytuje mu součinnost, podporu a kvalifikovanou správu fondu. Hlavním úkolem správce je svědomitě a odpovědně vykonávat funkci řádného hospodáře. Zákony v České republice nemají na svěřenské správce specifické požadavky. Přečtěte si více o roli svěřenského správce nebo se přihlaste na kurz svěřenského správce.