Svěřenský poradce / Trust advisor

Svěřenský poradce poskytuje odborné poradenství zájemcům o založení svěřenského fondu. Připravuje odborné expertízy před založením svěřenského fondu. Zajišťuje služby spojené se založením svěřenského fondu podle platné legislativy. Svěřenský poradce neposkytuje kvalifikovanou správu svěřenského fondu, ta je v kompetenci svěřenského správce. Zákony v České republice nemají na svěřenské poradce specifické požadavky. Vhodné je absolvovat kurz svěřenského poradce.