Společensky odpovědné investování (SRI – Socially Responsible Investment)

Společensky odpovědné investování kombinuje finanční faktory se sociálními, etickými a environmentální. Investoři se rozhodují nejen podle zisku, ale na zřetel berou i společenskou odpovědnost nebo udržitelnost. Investují proto zejména do společensky odpovědných firem.