Správa majetku

Svěřenský fond je nástrojem správy majetku. Vzniká vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele a zároveň zachovává jeho anonymitu. Osamostatněný majetek zůstává bez právní subjektivity (vlastníka), a tak se stává anonymním. Zakladatel svěřenského fondu si určí svěřenského správce, který o majetek pečuje. Nárok na zisk nebo prospěch plynoucí z majetku vloženého do svěřenského fondu má obmyšlený (beneficient). Ten je určený zakladatelem fondu. Majetek je spravován ve prospěch beneficienta a je chráněn před případným nebezpečím. Správa majetku prostřednictvím svěřenského fondu zároveň umožňuje naplňování zakladatelovy vůle nebo záměru.