Soupis pozůstalosti

Soupis pozůstalosti vyhotovuje zpravidla soud, respektive notář v řízení o dědictví. Soupis se dělí na aktiva (zůstavitelův majetek) a na pasiva (zůstavitelovy dluhy). Záměrem soupis pozůstalosti, který upravuje nový občanský zákoník, je určit jmění a čistou hodnotu majetku v době smrti zůstavitele. Soud také nařídí soupis pozůstalosti, pokud dědic uplatní právo výhrady soupisu nebo je-li soupis potřebný pro výpočet povinného dílu. Náklady na pořízení soupisu se hradí z pozůstalosti.