Smlouva o svěření majetku správci

Vznik svěřenského fondu je spojený se statutem svěřenského fondu a smlouvou o svěření majetku, kterou uzavře zakladatel se svěřenským správcem. Při vzniku svěřenského fondu se tak nevyhnete sepsání několika právních dokumentů. Zatímco statut svěřenského fondu musí mít notářskou formu, smlouva o svěření majetku správci nikoli. Správce přebírá majetek vyčleněný do svěřenského fondu na základě smlouvy o svěření majetku. Ta může být součástí statutu, ale může být vyhotovena i samostatně. K samotnému předání majetku správci, například předání nemovitosti nebo převodu peněz, dochází až po vyhotovení dokumentace. Vhodné je pořídit o předání majetku protokol.