Ručitel

Ručitel na sebe bere povinnost uspokojit pohledávku věřitele, pokud svůj dluh nesplatí dlužník. Může se tak ocitnout v pozici podobné dlužníkovi, za něhož je povinen dluh splatit. Ručení je tak spojeno s finanční zárukou. Věřitel, jenž si vymíní ručitele, snižuje riziko, jež může například při uzavření půjčky vzniknout. Ruční se nejčastěji používá u úvěrů a upravuje ho občanský zákoník.