Rozhodčí řízení

Neboli arbitráž označuje mimosoudní způsob řešení sporů nezávislými a nestrannými rozhodci (arbitry). Rozhodčí řízení se používá jako alternativa či náhrada civilního procesu, především při řešení majetkových sporů. Rozhodčí řízení je neveřejné, což je spolu s jeho rychlostí a často i nižšími náklady ve srovnání s běžným soudním řízením považováno za jeho největší výhody.