Rodinný svěřenský fond / Family trust

Jedním z typů svěřenských fondů je rodinný svěřenský fond, který umožňuje bezpečný mezigenerační transfer majetku a jeho zachování pro další generace. Rodinný svěřenský fond vzniká k prospěchu rodiny nebo některých jejích členů. Rodinný trust nemá právní subjektivitu. Rodina vyčlení do rodinného svěřenského fondu majetek. Užitky, výnosy nebo plody plynoucí z tohoto majetku může nadále využívat podle pravidel stanovených ve statutu. Do rodinného svěřenského fondu je možné vyčlenit jak existující majetek, tak i majetek, jenž vznikne v budoucnu. Typicky jde o peníze, rodinnou firmu, příjem z autorských práv apod.