Režim oddělených jmění

Manželé se mohou rozhodnout, že nechtějí vytvořit společné jmění, potom vzniká režim oddělených jmění. Ke sjednání tohoto režimu dochází prostřednictvím notářského zápisu. Společné jmění pak nevzniká, případně může být odloženo na pozdější dobu. V praxi to znamená, že uzavřením manželství se pro manžele nic nemění – aktiva i pasiva budou nabývat stejně jako před vstupem do manželství. Režim oddělených jmění může být sjednán i během manželství, předchází mu ale majetkové vypořádání dosud nabytého společného majetku. Pokud je rozvedeno manželství, v němž byl sjednán režim oddělených jmění, neprovádí se žádné vypořádání.