Přikázání pohledávky

Exekuce může být provedena takzvaně přikázáním pohledávky, což je jeden z hlavních způsobů provedení exekuce, pokud je vymáhána peněžitá pohledávka. Pokud exekutor postihne exekučním příkazem bankovní účet dlužníka, banka pak zablokuje peníze na tomto účtu, a to do výše vymáhané pohledávky. Částku ze zablokovaného účtu je banka na účet exekutora oprávněna zaslat až poté, co exekutor bance doručí o nabytí právní moci.