Přední dědic

Zůstavitel může určit, že dědictví přejde po smrti dědice na svěřenského nástupce (následný dědic). Právo tak rozlišuje předního dědice, který je v pozici poživatele dědictví, ale nesmí jej zcizovat nebo o něm pořizovat závěti. Tím dochází k ochraně následného dědice. Přední dědic může užívat plody dědictví, ale jeho nakládání se zděděným majetkem je omezeno. Po předním dědici (po jeho smrti) nastupuju následný dědic, který má k dědictví již plné dispoziční právo.