Předlužené dědictví

Nový občanský zákoník posílil postavení věřitelů. Dědic je nově povinen uhradit dluhy i nad rámec nabytého dědictví. Dědic se může chránit tzv. výhradou soupisu pozůstalosti, potom odpovídá pouze za dluhy do výše nabytého dědictví. Soupis pozůstalosti zjišťuje čistou hodnotu majetku v době smrti zůstavitele, soupis vyhotovuje notář. V některých případech lze soupis nahradit prohlášením dědiců o pozůstalostním majetku, což šetří náklady na dědické řízení. Pokud mají pozůstalí podezření na dluhy, může být výhodnější dědictví odmítnout.