Právo na povinný díl

Právo na povinný díl má nepominutelný dědic (děti, případně vnoučata zůstavitele). Institut nepominutelných dědiců je klíčový hlavně při dědění ze závěti, protože do jisté míry omezuje zůstavitelovu pořizovací svobodu (pokud by v závěti záměrně opomenul své nepominutelné dědice, stejně jim ze zákona vzniká právo na povinný díl). Pominutí nepominutelného dědice v závěti neznamená, že je neplatná, pouze zakládá právo nepominutelného dědice požadovat vyplacení svého povinného dílu dle občanského zákoníku.