Právní vlastnictví

Z hlediska právních předpisů je vlastníkem ten, kdo vlastní akcii nebo obchodní podíl, respektive ten, kdo je v evidenci skutečných majitelů zapsán či evidován jako vlastník.