Pozůstalostní řízení

Během pozůstalostního řízení, jež je běžně zahájeno do měsíce od vystavení úmrtního listu, se zjišťuje majetek zemřelého, případně jeho dluhy. Zjišťuje se také, zda byla sepsána závěť nebo dědická smlouva. Notář nejdříve zahájí předběžné šetření, k němuž pozve osobu, která je uvedena jako vypravitel pohřbu. S touto osobou notář sepíše protokol o předběžném šetřením, v němž jsou uvedeny údaje o zemřelém, včetně rodinného stavu, počtu dětí, jména potenciálních dědiců. Většina pozůstalostních řízení je hotova do jednoho roku. Záleží i na tom, zda jsou známi všichni dědici a zda neprobíhají soudní spory. Výši odměny notáři určuje vyhláška.