Pozůstalost

Pozůstalost tvoří celé jmění zůstavitele. Ve vztahu k dědici jde o dědictví. V pozůstalosti je zahrnuto veškeré jmění, které zůstavitel zanechal v okamžiku své smrti. Vyřízením pozůstalosti je pověřen notář (nelze si ho vybrat, je přidělen soudem kvůli nestrannosti). Pozůstalost je projednána v pozůstalostním řízení, kdy se zkoumá majetek, jenž zůstavitel zanechal, případně i jeho dluhy, sepisuje se seznam dědiců.