Poslední vůle

Poslední vůle, závěť nebo také testament je jednostranné právní jednání, v němž budoucí zůstavitel ustanoví své dědice (jednu nebo více osob). Poslední vůle upravuje dědictví, může tak předejít komplikovanému dědickému řízení. Dědické právo se řídí novým občanským zákoníkem, který přinesl více možností, jak určit, kdo bude dědit. Nově je možné uplatnit například dovětek, dědickou smlouvu, přikázání započtení na dědický podíl nebo smlouvu o zřeknutí se dědického práva. Sepsání poslední vůle se tak stává komplikovanější. Aby odpovídala požadavkům legislativy, je vhodné konzultovat poslední vůli s advokátem nebo notářem. Alternativou řešení některých životních situací jsou svěřenské fondy, které mohou pomoci naplnit vůli jejich zakladatele.