Podvodný převod

Převod majetku do svěřenského fondu (trustu) může být kvalifikovaný jako podvodný, pokud není učiněný v dostatečném předstihu před tím, než vznikne dluh nebo než věřitel uplatní nárok vůči zakladateli trustu. Pokud je převod do mezinárodního trustu uskutečněn až poté, co vznikne dluh nebo poté, co mohl být nárok věřitele rozumně předvídán, může být považován za podvodný.