Poddlužník

Dlužník dlužníka se označuje jako poddlužník. Jako dlužník (debitor) je označovaná fyzická nebo právnická osoba, která má závazek (plnění) vůči věřiteli. Věřitel má pohledávku za dlužníkem. Dlužník má dluh vůči věřiteli. Pokud dlužník neuhradí dlužnou částku do sjednaného termínu, je označovaný jako neplatič. Jako poddlužník může být označena také banka, u níž je uložen vklad sloužící jako zástava pro stavební spořitelnu.