Plná správa majetku

Nový občanský zákoník, který platí od ledna 2014, rozlišuje dva typy správy majetku – prostou a plnou. Při plné správě majetku získává správce širší oprávnění. To znamená, že se spravovaným majetkem může nakládat tak, aby byl zachován a zhodnocen. Správce dbá při plné správě majetku o to, aby byl rozmnožován a byly uplatněny zájmy beneficienta. Zákon detailně stanovuje práva a povinnosti správce vůči beneficientovi i třetím osobám, stejně jako práva a povinnosti dotýkající se spravovaného majetku.