Plná moc k zastupování navrhovatele v rejstříkovém řízení

Zakladatel nebo svěřenský správce může zmocnit zmocnitele, například advokáta, k zastupování v rejstříkovém řízení. Zmocněnec je na základě plné moci oprávněn ve specifikovaném rozsahu jednat při zápisu svěřenského fondu. Je oprávněn podepisovat jménem zmocnitele návrhy na zápis skutečností týkajících se svěřenského fondu do evidence svěřenských fondů a evidence skutečných majitelů. Je oprávněn také zastupovat zmocnitele v příslušných řízeních, přebírat všechna usnesení, výzvy a sdělení rejstříkového soudu nebo se vzdávat odvolání proti rozhodnutím rejstříkového soudu.