Platební neschopnost

Neboli insolvence. Jedná se o stav, kdy dlužník není schopen splácet své dluhy a dostat tak svým závazkům. Platební neschopnost se liší od platební nevůle, kdy dlužník nemá vůli své dluhy splácet. V druhotné platební neschopnosti se dlužník ocitá, pokud není schopen hradit své závazky z důvodu svých neuhrazených pohledávek (například firma, která nedostala zaplaceno od odběratelů).