Osobní bankrot

Osobní bankrot nebo také insolvence či oddlužení představuje krajní způsob, jak se zbavit dluhů. Podmínky osobního bankrotu upravuje insolvenční zákon. Pro oddlužení je důležité, aby dlužník umořil alespoň 30 % dluhů během 5 let. Pro osobní bankrot je nutné splnit i další podmínky. Například mít závazky minimálně ke dvěma věřitelům a být v prodlení se splácením více než 30 dní. Oddlužení pak probíhá splátkami z platu (mzdy) nebo z dalších příjmů (mateřská, rodičovská, starobní či invalidní důchod, příspěvek na bydlení, dary).