Odúmrť

Pojem odúmrť označuje jmění zůstavitele, který neměl žádné dědice (ani ze zákona, ani ze závěti). Pozůstalost v takovém případě přechází na stát mimo dědické řízení. Termín odúmrť v českém právu figuroval do konce roku 2013. Odúmrť byla s účinností nového občanského zákoníku nahrazena právní fikcí – za dědice je ze zákona považovaný stát. Když se zákonným dědicem stane stát, přísluší mu hospodaření s movitým i nemovitým majetkem zůstavitele. Jménem státu v těchto případech jedná Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.