Odkaz

Nový občanský zákoník navrátil do dědického práva odkaz. Odkaz představuje výjimku z pravidla, že na dědice přecházejí nejen výhody (například zděděný majetek), ale i povinnosti (například dluhy). Nabytí dědictví potvrzuje soud, ale právo na odkaz je uplatňováno bez soudu. Osoba, které přísluší právo z odkazu, je označována za odkazovníka. Odkazovníkem se může stát nejen fyzická, ale i právnická osoba, jež má teprve vzniknout. Protože odkazovník není dědicem, nespadá na něho povinnost hradit zůstavitelovy dluhy.