Oddlužení

O oddlužení může soud požádat fyzická osoba, která nemá dluhy z podnikání, nebo právnická osoba, která podle zákona není považovaná za podnikatele a nemá dluhy z podnikání. Aby soud žádosti o oddlužení vyhověl, musí být splněno několik podmínek: poctivý záměr, uspokojení nezajištěných věřitelů ve výši 30 % z těchto pohledávek, odpovědný přístup. Oddlužení je pak realizováno několika formami: plnění splátkového kalendáře, zpeněžení majetku nebo kombinace obojího. Při oddlužení plněním splátkového kalendáře splácí dlužník po dobu 5 let věřitelům určitou částku ze svého příjmu.