Nominee

Jedná se o kvalifikovanou osobu, která je za dosazena do statutárních orgánů společnosti nebo spravuje majetkové podíly ve formě akcií ve prospěch třetí osoby. Za tuto profesionální správu zpravidla pobírá odměnu.