Nepominutelný dědic

Nepominutelný, dříve také neopominutelný dědic, je osoba, která má podle práva nárok domáhat se i přes závěť pořízenou zůstavitelem svého dědického podílu nebo jeho části. Výjimkou jsou případy, kdy byl nepominutelný dědic platně vyděděn. Neopominutelnými dědici jsou například děti zůstavitele, pokud nedědí, tak jejich potomci (vnuci či vnučky zůstavitele). Nepominutelnému dědici náleží z pozůstalosti povinný podíl, výjimkou jsou nejen vyděděné osoby, ale také ti, co se dědictví zřekli.